- SIŁA JUTRA
 
Oferujemy:
  • Matryce pierścieniowe do naszych oraz innych maszyn
  • Wałki (rolki)
  • Worki do peletu (czyste i z nadrukiem) o wymiarach 450 x 720 x 0,11 mm
Matryca pierścieniowa
Wałek
Worki
W celu speletowania biomasy, należy stworzyć odpowiedni mikroklimat, tj. odpowiedniej wilgotności surowca i temperatury otoczenia (dla uplastycznienia surowca) oraz warunków mechanicznych do sprasowania, czyli odpowieniego sprężu na matrycy i docisku wała. Kupujemy poniższą biomasę: Trocina sucha, Trocina mokra, Wióry, Zrębka, Zrzyny, Pył MDF, Pelet. Oferujemy: Matryce pierścieniowe do naszych oraz innych maszyn Wałki (rolki) Worki do peletu (czyste i z nadrukiem) o wymiarach 450 x 720 x 0,11 mm
SYNERGIA BIO