- PRZYSZŁOŚĆ Z NATURY
 
Cel peletowania

W celu speletowania biomasy, należy stworzyć odpowiedni mikroklimat, tj. odpowiedniej wilgotności surowca i temperatury otoczenia (dla uplastycznienia surowca) oraz warunków mechanicznych do sprasowania, czyli odpowieniego sprężu na matrycy i docisku wała. Następnie całość należy „zahartować“ dla utrzymania uzyskanego kształtu.

OFERTA HANDLOWA
Pelet iglasty ∅ 6 mm
Pelet sosnowo-dębowy ∅ 6 mm
Pelet słoma z rezerwatu przyrody - ściółka dla zwierząt ∅ 6 mm ∅ 4, 6 lub 8 mm (preferowane 6 mm).
Certyfikat zgodności z normą EN 14961-2
Produkujemy pelet sosnowy, sosnowo świerkowy oraz sosnowo dębowy w workach 15kg.
Proponujemy stałą współpracę w ilościach całosamochodowych.
Obsługujemy również detal w różnych miejscach Polski.
Dowozimy busem ilości 2t oraz samochodem z windą 5t.
Produkujemy także pelet jako ściółkę dla koni i innych zwierząt.
NORMY PELETU
Pelet staje się coraz bardziej popularnym paliwem stosowanym do pieców w Polsce. Nie mamy jednak naszych norm. Bez obaw jednak możemy stosować normy DIN. Dla porównania przedstawiamy normy obowiązujące w Austrii, Niemczech oraz w Szwecji.

Pelety drzewnekryteria jakości

Jednostki

Austria
ÖNorm M 7135

Niemcy
DIN 51731

Niemcy
DIN plus

Szwecja
SS 187120 1 grupa

Średnica

mm

4≤d<10(6)

4≤d<10(6)

4≤d<10(6)

4≤d<10(6)

Długość

mm

5 x D(3)

<50

5 x D(3)

4 x D(5)

Gęstość

kg/dm³

>1,12

1,0< Gęstość< 1,4

>1,12

Gęstość nasypowa≥ 600 kg/m³

Popiół

%

<0,5(1);(7)

<1,50

<0,5(1);(7)

<0,07

Wilgotność

%

<10

<12

<10

<10

Wilgotność przy dostawie

%

brak ustaleń

brak ustaleń

brak ustaleń

<10

Wartość opałowa

MJ/kg

>18(1)

17,5<HW< 19,5(2)

>18(1)

≥16,9

Siarka

%

<0,04(1)

<0,08

<0,04(1)

<0,08

Azot

%

<0,3(1)

<0,3

<0,3(1)

brak ustaleń

Chlor

%

<0,02(1)

<0,03

<0,02(1)

<0,03

Obsypany pył

%

<2,3

-

<2,3

<0,8

Dodatki ułatwiające prasowanie

%

<2(8)

(4)

<2(8)

Ilość i rodzaj muszą być określone

Temperatura topnienia popiołu

 

brak ustaleń

brak ustaleń

brak ustaleń

Temperatura początkowa musi być określona

Arsen

mg/kg

brak ustaleń

<0,08

<0,08

brak ustaleń

Ołów

mg/kg

brak ustaleń

<10

<10

brak ustaleń

Kadm

mg/kg

brak ustaleń

<0,5

<0,5

brak ustaleń

Chrom

mg/kg

brak ustaleń

<8

<8

brak ustaleń

Miedź

mg/kg

brak ustaleń

<5

<5

brak ustaleń

Rtęć

mg/kg

brak ustaleń

<0,05

<0,05

brak ustaleń

Cynk

mg/kg

brak ustaleń

<100

<100

brak ustaleń

Halogeny

mg/kg

brak ustaleń

<3

<3

brak ustaleń

(1)

suchej masy

(2)

Wolny od wody i popiołu

(3)

Nie więcej niż 20% peletów może mieć długość do 7,5 x średnica

(4)

DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych

(5)

W magazynie producenta

(6)

Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %

(7)

Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna

(8)

Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy

W celu speletowania biomasy, należy stworzyć odpowiedni mikroklimat, tj. odpowiedniej wilgotności surowca i temperatury otoczenia (dla uplastycznienia surowca) oraz warunków mechanicznych do sprasowania, czyli odpowieniego sprężu na matrycy i docisku wała. Kupujemy poniższą biomasę: Trocina sucha, Trocina mokra, Wióry, Zrębka, Zrzyny, Pył MDF, Pelet. Oferujemy: Matryce pierścieniowe do naszych oraz innych maszyn Wałki (rolki) Worki do peletu (czyste i z nadrukiem) o wymiarach 450 x 720 x 0,11 mm
SYNERGIA BIO