- PRZYSZŁOŚĆ Z NATURY

Cel peletowania

W celu speletowania biomasy, należy stworzyć odpowiedni mikroklimat, tj. odpowiedniej wilgotności surowca i temperatury otoczenia (dla uplastycznienia surowca) oraz warunków mechanicznych do sprasowania, czyli odpowieniego sprężu na matrycy i docisku wała. Następnie całość należy „zahartować“ dla utrzymania uzyskanego kształtu.

OFERTA HANDLOWA


Pelet iglasty Ø 6 mm

Pelet sosnowo-dębowy Ø 6 mm

Pelet słoma z rezerwatu przyrody - ściółka dla zwierząt Ø 6 mm Ø 4, 6 lub 8 mm (preferowane 6 mm)

Certyfikat zgodności z normą EN 14961-2

Produkujemy pelet sosnowy, sosnowo świerkowy oraz sosnowo dębowy w workach 15kg.
Proponujemy stałą współpracę w ilościach całosamochodowych.
Obsługujemy również detal w różnych miejscach Polski.
Dowozimy busem ilości 2t oraz samochodem z windą 5t.
Produkujemy także pelet jako ściółkę dla koni i innych zwierząt.

NORMY PELETU

Pelet staje się coraz bardziej popularnym paliwem stosowanym do pieców w Polsce. Nie mamy jednak naszych norm. Bez obaw jednak możemy stosować normy DIN. Dla porównania przedstawiamy normy obowiązujące w Austrii, Niemczech oraz w Szwecji.

Pelety drzewne kryteria jakości Jednostki Austria
ÖNorm M 7135
Niemcy
DIN 51731
Niemcy
DIN plus
Szwecja
SS 187120 1 grupa
Średnica mm 4≤d<10(6) 4≤d<10(6) 4≤d<10(6) 4≤d<10(6)
Długość mm 5 x D(3) <50 5 x D(3) 4 x D(5)
Gęstość kg/dm³ >1,12 1,0< Gęstość< 1,4 >1,12 Gęstość nasypowa≥ 600 kg/m³
Popiół % <0,5(1);(7) <1,50 <0,5(1);(7) <0,07
Wilgotność % <10 <12 <10 <10
Wilgotność przy dostawie % brak ustaleń brak ustaleń brak ustaleń <10
Wartość opałowa MJ/kg >18(1) 17,5<HW< 19,5(2) >18(1) ≥16,9
Siarka % <0,04(1) <0,08 <0,04(1) <0,08
Azot % <0,3(1) <0,3 <0,3(1) brak ustaleń
Chlor % <0,02(1) <0,03 <0,02(1) <0,03
Obsypany pył % <2,3 - <2,3 <0,8
Dodatki ułatwiające prasowanie % <2(8) (4) <2(8) Ilość i rodzaj muszą być określone
Temperatura topnienia popiołu   brak ustaleń brak ustaleń brak ustaleń Temperatura początkowa musi być określona
Arsen mg/kg brak ustaleń <0,08 <0,08 brak ustaleń
Ołów mg/kg brak ustaleń <10 <10 brak ustaleń
Kadm mg/kg brak ustaleń <0,5 <0,5 brak ustaleń
Chrom mg/kg brak ustaleń <8 <8 brak ustaleń
Miedź mg/kg brak ustaleń <5 <5 brak ustaleń
Rtęć mg/kg brak ustaleń <0,05 <0,05 brak ustaleń
Cynk mg/kg brak ustaleń <100 <100 brak ustaleń
Halogeny mg/kg brak ustaleń <3 <3 brak ustaleń
(1)

suchej masy

(2)

Wolny od wody i popiołu

(3)

Nie więcej niż 20% peletów może mieć długość do 7,5 x średnica

(4)

DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych

(5)

W magazynie producenta

(6)

Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %

(7)

Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna

(8)

Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy