- WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Linie peletujące powyżej 2 000 kg / h

Linia peletowania - schemat linii do peletowania słomy z jednym granulatorem pierścieniowym. Wydajność 1,2 lub 3 t/h.

Stacja filtro-cyklonów.

Mini-silos, rozdzielacz na dwa granulatory.

Granulatory pierścieniowe.

Widok młyna, filtro-cyklonów, podajnika do rozdzielacza oraz rozdzielacza.

Schemat ideowy linii peletującej z jednym granulatorem i suszarnią bębnową.

Schemat ideowy linii peletującej z dwoma granulatorami i dwiema suszarniami bębnowymi. Wydajność powyżej 5 t / h.