- WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
 
Linie peletujące powyżej 2 000 kg / h

Linia peletowania - schemat linii do peletowania słomy z jednym granulatorem pierścieniowym. Wydajność 1,2 lub 3 t/h.

Stacja filtro-cyklonów.
Mini-silos, rozdzielacz na dwa granulatory.
Granulatory pierścieniowe.
Widok młyna, filtro-cyklonów, podajnika do rozdzielacza oraz rozdzielacza.
Schemat ideowy linii peletującej z jednym granulatorem i suszarnią bębnową.
Schemat ideowy linii peletującej z dwoma granulatorami i dwiema suszarniami bębnowymi. Wydajność powyżej 5 t / h.
W celu speletowania biomasy, należy stworzyć odpowiedni mikroklimat, tj. odpowiedniej wilgotności surowca i temperatury otoczenia (dla uplastycznienia surowca) oraz warunków mechanicznych do sprasowania, czyli odpowieniego sprężu na matrycy i docisku wała. Kupujemy poniższą biomasę: Trocina sucha, Trocina mokra, Wióry, Zrębka, Zrzyny, Pył MDF, Pelet. Oferujemy: Matryce pierścieniowe do naszych oraz innych maszyn Wałki (rolki) Worki do peletu (czyste i z nadrukiem) o wymiarach 450 x 720 x 0,11 mm
SYNERGIA BIO